Публикации

Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   София, 29 юни 2021 г.   Конституционният съд в състав: […]