„Предварително условие за арбитраж ли е наистина решаването на спорове по ФИДИК за основни работи?“ от Димитър Христофоров Кондев