Цветелина Димитрова

Цветелина Димитрова е адвокат в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко. Притежава докторска степен по Международно частно право в катедра „Международно право и международни отношения“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, с тема на дисертационния труд “Способи за уреждане на инвестиционни спорове”.   Цветелина Димитрова е главен асистент в СУ, където води упражнения по Международно частно право. Тя е автор на редица статии на юридическа тематика. Член е на Софийска адвокатска колегия, както и на управителния съвет на Институт по международно частно право и на Young International Council for Commercial Arbitration.

ts.dimitrova@georg-tod.com