Христофор Недялков

Христофор Недялков

Образование

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЮФ, Магистър по право, 2005 г.;
  • Втора специалност – „Общество и право на Германия”, Институт „ГЕРМАНИКУМ”, СУ;
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЮФ, Магистър по международни отношения, 2003 г.

Кариера

  • януари 2013 г. – практикуващ адвокат;
  • септември 2009 г. – декември 2013 г. – главен юрисконсулт в „БАЛКАНСТРОЙ” АД;
  • септември 2006 г. – август 2009 г. – юрисконсулт в „Тайсей Корпорейшън – клон България” – Проект за разширяване на Софийското метро.

Области на практика
Гражданско право и процес, корпоративно, търговско и дружествено право, трудово право, вещно право и административно право и процес, данъчни оптимизации, публични дружества, обществени поръчки, строително право и договорни условия на FIDIC – Жълта и Червена книга.

Членство
Софийска адвокатска колегия

Езици
Aнглийски език

h.nedyalkov@gmail.com