Павлина Иванова

Павлина Иванова е Старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, към чийто екип се присъединява през 2006 г. Тя е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Към настоящия момент практикува в областта на вещното право, строителното право, търговското право, правото на интелектуалната собственост и процесуалното представителство.

Павлина Иванова има богат опит в предоставянето на комплексни правни услуги на местни и чуждестранни клиенти през целия процес на инвестиции в недвижими имоти – правни анализи и дю дилиджънс, преговори, придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на сгради, етажна собственост и т.н. Притежава умения в подготовката на различни видове договори и в консултации във връзка с придобиване и наемане на имущество, както и във връзка с всички дейности, свързани с изграждане и управление на имоти.

Адв. Иванова е представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни към Патентното ведомство на Република България. Адв. Иванова е член на Софийската адвокатска колегия.

Контакти: pavlina.ivanova@dpc.bg