Минко Русинов

Области на дейност: 

 • Търговско право;
 • Вливания и сливания;
 • Право на ценните книжа и борсово право;
 • Административно право;
 • Вещно право;
 • Право регулиращо строителния процес.

Образование и квалификация:
Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.).

Професионален опит:

 • “Георгиев, Русинов и ко”, съдружник; адвокат от 1993 г.;
 • Стажант – съдия в Софийски градски съд (1993 г.) участвувал в изготвянето на приватизационните правни анализи на над 30 предприятия, съавтор на проект за първия Правилник за дейността на “Българска фондова борса – София” АД (1997 г.);
 • Участвал като правен консултант в проекти на Министерство на промишлеността, Министерство на отбраната, Българска народна банка;
 • Процесуален представител на редица български и чуждестранни компании по търговски, административни и арбитражни дела;
 • Член на Арбитражния съд на Българска фондова борса.

 

Езици:
Немски, английски, и руски

Контакти:
roussinov@lawyers-bg.com