Милана Кривачка

Адвокат Милана Кривачка

Член на Адвокатска колегия – Благоевград

Образование:
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  • магистър по право

Висша школа за обучение и Институт за държавно и стопанско управление при Министерски съвет

  • следдипломна квалификация по специалност “Мениджмънт”.

В продължение на 10 години (от 1997 г. до 2007 г.) адвокат Милана Кривачка работи като държавен експерт в Дирекция “Правна” на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм. 1997 г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

Адвокат Милана Кривачка е автор на много статии в областта на обществените поръчки и държавна собственост, публикувани в сп. “Български законник”, сп. “Пазар и право”, сп. “Данъчен наблюдател”, сп. “Право без граници”, сп. “Съвременно право”, сп. “Търговско и конкурентно право”, сп. “Дъга” и други. Ръководител на авторски колектив и рецензент на наръчник “Процедури по обществени поръчки в България и ЕС – лесно изпълнимо и изгодно” на издателство “РААБЕ – България” (от 2006 г. до сега).

Адвокат Милана Кривачка и доц. Методи Марков са автори на две книги за обществените поръчки, издадени през 2006 г. от издателство “Труд и Право”, а именно:

  • “Новите положения в Закона за обществените поръчки”;
  • “Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки”;;
  • Второ преработено и допълнено издание на „Новите положения в Закона за обществените поръчки” – 2008 г.

Адвокат Милана Кривачка е съавтор на „Обществени поръчки – закон, наредба, правилник с коментар на промените от 01.01.2009 г.” на издателска къща „Дъга”.

Езици:
български, английски, френски

За контакт:
тел.: +35929581051
моб. тел.: +359889801832
mkrivachka@gmail.com