Мариана Величкова

Образование: 
Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Правен факултет – Магистър по право

Професионален опит:
Адвокат в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“

Езици: 
Български, английски, немски

Контакти:
mariana.velichkova@tbk.bg