Ирина Станимирова

Образование

2000 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2022 – досега – Адвокат, Ръководител на практиката по вещно и строително право при Адвокатско дружество „Комаревски, Димитров и съдружници“

2009 – 2022 – Старши Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2005 – 2009 – Старши правен консултант, Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и партньори“ (Ландуел България), асоциирано към ПрайсуотърхаусКупърс България

2001 – 2005 – Правен консултант, Нотариална кантора на Нотариус Весела Червенкова

Професионално членство

Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г.

Медиатор, Единeн регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Езици

Английски, немски

irina.stanimirova@kdp-law.com