Зорница Бойчева

Зорница Бойчева е адвокат от 22.10.1992 г. до днес, вписан в АК гр. Русе. Има практика в областта на вещното и облигационното право, с насоченост към консултиране в процеса на строителство от предпроектните проучвания, одобряване на проектите, фазите на строителството при различните категории строителство.

Зорница Бойчева участва като съдружник в две търговски дружества, занимаващи се с консултантската дейност по осъществяване на инвестиционни проекти, както и консултанска дейност, свързана със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и наредбите по прилагането му.

Завършила е специалност “право” и специалност “журналистика” в Софийски Университет „ Св.Климент Охридски“, както и допълнителни сертифицирани курсове към Американски Университет.

eurolinkproperties@gmail.com