Евролекс България ООД

Още от създаването си през 1997 г., „Евролекс България“ ООД действа като правен консултант на широк спектър от частни и публични организации. Партньорите във фирмата, имащи богат опит като бивши правителствени служители и външни правни консултанти след това, са участвали в изготвянето на съществена част от съвременното българското законодателство.

Значителна част от практиката на „Евролекс България“ ООД, е посветена на правна помощ на чуждестранни инвеститори, опериращи в различни сектори на бизнеса в България. Колеги и наблюдатели признават нашата водеща позиция в пет основни области:

• Корпоративни сливания и придобивания
• Публично частно партньорство
• Недвижими имоти и строителство
• Инфраструктура и пристанища
• Енергетика и природни ресурси

www.eurolex.bg