Геострой АД

 

Строителна компания

 www.geostroy.com

Геострой АД е една от най-бързоразвиващите се строителни компании в България, наследник на опита и ресурса на Геотехмин ООД. Десет години след създаването си дружеството се утвърди като едно от най-големите в строителния бранш, с изпълнени десетки значими обекти и сериозен опит в следните направления:

  • промишлено и гражданско строителство
  • хидротехническо строителство
  • благоустройствена инфраструктура и опазване на околната среда, включително помпени и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и системи за управление на отпадъците
  • инфраструктурни проекти
  • ремонтни дейности и минна дейност – изземване, натоварване и транспортиране на минна маса и поддръжка на руднични пътища
  • тунелно строителство