Виктория Пенкова

Адв. Виктория Пенкова е управляващ съдружник на Адвокатско дружество “Пенкова и партньори”.  Притежава над 30 години юридически стаж. От 1990 г. и понастоящем е адвокат от Софийска адвокатска колегия. От 2000 г. до сега е управляващ съдружник на Адвокатско дружество “Пенкова и партньори”( с предходно наименование „Дюлгерова и Пенкова“).

Адв. Виктория Пенкова придобива различни квалификации във връзка с прилагане на Договорните условия на ФИДИК и практическо управление на договорни претенции и разрешаване на спорове съгласно Договорните условия на ФИДИК, като има дългогодишен опит и признание в сферата на строителното право.

Консултира и представлява участници в строителни проекти на всички фази от строителния процес, като съдейства по време на тяхното изпълнение и осъществява представителство в съдебни и арбитражни производства по възникнали спорове.

Тя консултира  и представлява участници в инфраструктурни проекти, проектирането и  строителството на жилищни, офис и търговски комплекси, като предоставя пълно съдействие  във връзка с градоустройствени процедури,  обжалване на административни актове свързани със строителството, тръжни процедури по време на строителството, сключване и изпълнение на договори за строителство, за проектиране и за осъществяване на строителен надзор.

Успешно представлява клиенти по граждански, арбитражни и административни дела, със задълбочен опит в областта на договорите, сключени съгласно  Договорните условия на ФИДИК, както и в областта на данъчните спорове.

Виктория Пенкова е арбитър към Националната листа на арбитрите по решаване на спорове по ФИДИК към Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти.

За контакт: vpenkova@penkova-partners.com