Българската Асоциация на архитектите и инженерите

Българската Асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ е учредена през октомври, 1999 година и е единствената в България браншова организация на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството.

От месец септември 2000г. БААИК е единствен пълноправен член и представител на Международната Федерация на инженерите – консултанти /FIDIC/ за България, а от месец май 2001г. – на Европейската Федерация на консултантските асоциации /EFCA/.
БААИК участва активно в международните инициативи на двете организации.

За последните десет години БААИК е обучила по правилата на FIDIC над 600 служители от следните институции и компании: ИА „Одит на средствата от ЕС”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на транспорта, Сметна палата, Летище София, Ръководство „Въздушно движение”, Национална агенция за приходите, АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток 2”, НК „ЖП инфраструктура”и др.

БААИК се ръководи от 11-членен Управителен съвет, Контролен съвет от трима членове и Председател, избирани от Общото събрание на асоциацията.

Председател е инж. Мирослав Йорданов.

www.bacea-bg.org