Бояна Милчева

Адв. Бояна Милчева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Присъединява се към екипа на кантората през 2005 г. и понастоящем ръководи отделите по Строително право и Данъчно право. Специализира строително право, вещно право, данъчно право и дружествено право.

Адв. Милчева има значителен опит представителство на клиенти, участващи в големи инфраструктурни проекти, финансирани от европейските кохезионни и структурни фондове, както и с държавни и частни средства. Тя успешно консултира клиенти по отношение на специфични процедури за разрешаване на спорове по силата на международни договори за строителство.

Бояна Милчева е активно ангажирана като юридически консултант в публично-частни партньорства и концесии, предоставяйки пълен набор от интердисциплинарни правни услуги.

Адв. Милчева завършва право през 2002 г., както и два курса по американско търговско право и американско институционално право в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2009 и 2010 г. успешно се дипломира от Международната следдипломна програма с практическа насоченост „Международни сливания и придобивания” и „Международни бизнес организации“ на Международната асоциация на юристите и Колежа по право на Англия и Уелс.

Член на Софийската адвокатска колегия.

boyana.milcheva@dpc.bg