Бисерка Маринова

Образование и допълнително обучение:

  • Магистър по право – Юридически факултет на СУ „Климент Охридски”.
  • Магистър по мениджмънт – Университет за национално и световно стопанство.

Професионален опит и членство:

  • Юрисконсулт в сферата на книгоиздаването;
  • Адвокат, член на Софийската адвокатска колегия от 1993 г.;
  • Включена в Списъка на синдиците в България, ДВ, бр.10/29.01.2002 г.;
  • Доцент по Гражданско и семейно право в Университета по архитектура, строителство и геодезия;
  • Хоноруван преподавател по правни дисциплини към УНСС;
  • Лектор на повече от 15 специализирани семинари по правни теми, както и в обучения на брокери – организирани от Националното сдружение за недвижими имоти /НСНИ/: Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията /2007 г. – 2013 г./, сесии за валидиране на професията „Брокер на недвижими имоти“; вътрешнофирмени обучения на агенции за недвижими имоти, между които: „Райфайзен имоти”, „Ре/Макс България”, „Колиърс”, „Явлена”;
  • Член на УС на НСНИ – 2014 г. – 2015 г.

Контакти : www.biserkamarinova.com
bismarinova@gmail.com