Александър Кацарски

Зам. председател на АС при БТПП

a.katzarsky@gmail.com