Адвокатско дружество “Бакалова и Дамянов”

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” е създадено през 2012 г. като правна кантора, специализирана в областта на вещното право, устройството на територията и кадастъра. Главен акцент в дейността на Дружеството е предоставянето на правни услуги, свързани с:

  • проучването на правния и устройствен статут на недвижимите имоти;
  • териториалното насочване на инвестиции;
  • промяната на предназначението на поземлените имоти и урегулирането им с цел застрояване, включително процедурите свързани с опазване на културното наследство, опазване на околната среда и биоразнообразието;
  • инвестиционно проектиране и застрояване;
  • други дейности, обезпечаващи инвестиционния процес;
  • ползването и опазването на недвижимите имоти.

Екипът на Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ отлично познава административноправните режими относно недвижимите имоти, което му позволява предоставянето на правни консултации и съдействие на високо професионално ниво.

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ предоставя своите услуги в успешно партньорство  с водещи адвокати и адвокатски дружества от цялата страна, както и с уважавани експерти в различни професионални области.

www.adbd-lawfirm.com