Адвокатско дружество Николаев и Партньори

Адвокатско дружество Николаев и Партньори действа с екип от юристи със солиден опит в търговското и корпоративното, гражданското и административното право, като в практиката си поставя акцент върху областите, в които партньорите и асоциираните партньори на дружеството имат значителен практически опит – вещното право (недвижими имоти), строителното право, и корпоративните аспекти на инвестициите в имоти, строителство и тяхното управление.

www.npla.bg