Адвокатско дружество “Динова, Русев и съдружници”

“Динова, Русев и съдружници” е пълноправно юридическо дружество със седалище в България, което предлага на фирми и физически лица широк спектър от правни услуги. Дружеството е член на няколко международни асоциации на правни кантори като “Employment Law Alliance”, “Association of European Energy Consultants” и “Geneva Group International”.

office@drp-legal.com

www.drp-legal.com