Между 27 и 28 ноември 2018 г. се проведе II-ра Конференция на тема: „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“,

Между 27 и 28 ноември, 2018 г., в София, се проведе II-ра Конференция на тема: „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“.

Българското общество по строително право бе партньор на събитието.

 

Leave a Reply