Eлектронно издание на Наръчника по строително право

cover

 

 

Българското общество по строително право (БОСП) планира продажбата на електронно издание на Наръчника по строително право.

Идеята за създаването на Наръчник по строително право се заражда в хода на работата по българския раздел на книгата „Проучвания на европейското строително право” (СИНЯТА КНИГА), издание на Европейското общество по строително право, на което БОСП е пълноправен член от 2015 г.

При подготовката на темите в областта на строителното право, регулирани от българското законодателство, се очертава необходимостта от кратко ръководство за всички участници в строително-инвестиционния процес у нас.

Наръчникът по строително право е първи по рода си опит за систематизация на материята, с акцент върху практическите проблеми пред участниците в строителния процес и намиране на подходящи решения. Изданието е ценен ресурс за всички експерти в сферата на строителството.

Narachnik po stroitelno pravo

 

 

 

 

 

 

Авторският колектив включва членове на БОСП:

Адриана Спасова

Александър Янкулов

Бианка Велева

Бояна Милчева

Валентина Бакалова

Виктория Пенкова

Мартин Захариев

Милана Кривачка

Мирослав Димитров

Николай Колев

Павлина Иванова

Таня Точева

Leave a Reply