Eлектронно издание на Наръчника по строително право

cover

Българското общество по строително право (БОСП) стартира успешно продажбата на електронно издание на Наръчник по строително право с 10% отстъпка от коричната цена от 28 лв. с ДДС.

Идеята за създаването на Наръчник по строително право се заражда в хода на работата по българския раздел на книгата „Проучвания на европейското строително право” (СИНЯТА КНИГА), издание на Европейското общество по строително право, на което БОСП е пълноправен член от 2015 г.

При подготовката на темите в областта на строителното право, регулирани от българското законодателство, се очертава необходимостта от кратко ръководство за всички участници в строително-инвестиционния процес у нас.

Наръчникът по строително право е първи по рода си опит за систематизация на материята, с акцент върху практическите проблеми пред участниците в строителния процес и намиране на подходящи решения. Изданието е ценен ресурс за всички експерти в сферата на строителството.

Авторският колектив включва членове на БОСП.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Сключване и администриране на договори с участниците в строителството
 2. Договорът за строителство
 3. Стандартни и рамкови форми на договори за строителство
 4. Участници в строителството. Права и задължения на възложителя, изпълнителя, проектанта и консултанта
 5. Проблеми на договорите за подизпълнение
 6. Задължение за предупреждаване (уведомяване) на изпълнителя и проектанта спрямо възложителя
 7. Възнаграждението по договора за строителство. Плащания
 8. Въвеждане в експлоатация
 9. Изменение и допълнение на договора за строителство
 10. Непредвидени обстоятелства
 11. Отговорност по договора за строителство
 12. Срок за изпълнение. Забава. Спиране и възобновяване на строителството
 13. Прекратяване на договора за строителство
 14. Застраховане в строителството
 15. Избягване и разрешаване на спорове. Особености при участие на потребители. Погасителна давност

За да закупите електронно издание на Наръчника по строително право, моля изпратете данни за издаване на фактура на адрес: bulgarianscl@gmail.com

clg2

Leave a Reply