Разрешаване на спорове

Спасителни лодки и Комисии по спорове

Специално подготвена за БОСП публикация на английския адвокат Гордън Джейнс, един от най-известните радетели на Комисите за разрешаване на споровете в строителството, с над 20 годишен опит в тази сфера. Приложен е сертификат за голям китайски проект, доказващ значението на комисиите като превенция за ескалирането на споровете.