Публикации

Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   София, 29 юни 2021 г.   Конституционният съд в състав: […]

Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Екипът на Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” представя условията и реда за […]