Новини

Дискусия на тема „Измененията в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“

На 06.02.2020 г. от 18:00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Христо […]