Членство

  • Искате ли да промените инвестиционния климат и да се гордеете с това, което правите?
  • Искате ли да има прозрачни критерии при обществените поръчки?
  • Искате ли да определим заедно правилата в строителството, така че успешно да изграждаме инвестиционни проекти в условията на балансирани договори и правна сигурност?
  • Искате ли да сте сигурни, че ще получите навреме дължимите плащания и ще бъдете компенсирани за допълнителните дейности?
  • Искате ли да сте сигурни, че вашият проект ще се изпълни качествено на разумна цена?
  • Искате ли да спрем да говорим за усвояване на пари и да започнем да проектираме бъдещето?

Ако искате да промените това, което не харесвате, не се оплаквайте, а направете нещо заедно с нас!

Не бягайте в уредените държави, а помогнете да изчистим и подредим нашата прекрасна родина!

Станете наши членове, за да седнете на една маса с всички участници в строителния процес и експертите по строително право!

Членството в Сдружението е доброволно и е открито за всички дееспособни физически и юридически лица, които са съгласни с Устава и отговарят на условията, предвидени в него.

Ако се интересувате от Българското общество по строително право и имате въпроси, можете да ни пишете чрез секцията Kонтакти. Ако сте решили, че искате да станете член на организацията, да използвате възможността да обсъждате важни проблеми, които ви засягат, с останалите членове и да работите за развитието на строителното право в България, е необходимо да попълните и подадете следните документи:

  • Писмена молба в свободен текст, с която заявявате, че приемате Устава на Сдружението. Писмената молба трябва да съдържа: пълното име, съответно наименование на лицето; идетификационен код; адрес, съответно седалище и адрес на управление; телефон за връзка и имейл адрес;
  • За кандидати – юридически лица – решение на компетентния орган за участие в сдружението.

След като бъдете приети ще ви бъде изпратена информация за заплащане на членския внос.

Приемането на членове става с решение на Управителния съвет.

Размерът на членския внос за 2024 г., определен от Общото събрание, е 125 лв. за физически лица и 250 лв. за юридически лица.

Информация относно плащане на членски внос:

Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG30 UNCR 7000 1522 3083 15
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: „Българско Общество по Строително Право“
ЕИК 176873823
Адрес: София 1164, бул. „Христо Смирненски“ № 1, Корпус Б на УАСГ, ет. 10, кабинет 1038
MOЛ: Виктория Пенкова