Форум „Европа-Кавказ-Азия“ (ECA) на Международната асоциация на адвокатите, Лондон, 2017 г.

На 6 – 8 септември 2017 г., в Лондон, се проведе форумът на Международната асоциация на адвокатите „Европа-Кавказ-Азия“ (ECA). Международната асоциация на адвокатите е създадена през 1947 г. и е водеща световна организация на международни практикуващи юристи, адвокатски колегии и адвокатски дружества.

На форума присъства председателят на управителния съвет на Сдружение „Българско общество по строително право“ г-жа Адриана Спасова, на който г-жа Адриана Спасова представи своята статия “Комисии за разрешаване на спорове: Сватбени пръстени или брачни вериги?”

Презентацията на статията можете да видите тук.

Leave a Reply