Среща-дискусия относно застраховането 13 октомври 2022 г.

На 13 октомври 2022 г. се проведе среща относно застраховането с домакин застрахователният брокер Карол Стандард.

Мероприятието се състоя в зала на домакина на адрес ул. Златовръх №1, гр. София при следната програма:

18.00 – 18.10 – Кратко представяне на Карол и участниците;

18.10 – 19.00 – Застраховка Всички рискове на изпълнителя (CAR); Особености в покритието на застраховката и изискванията при сключването й, съгласно Жълтата книга на FIDIC;

19.00 – 19. 40 – Застраховки Професионална отговорност в строителството и техните специфики;

19.40 – 20.00 – Въпроси и отговори

Презентация към събитието е достъпна тук: CAR_presentation_BSCL

Уебинари, проведени от застрахователния брокер по темата са достъпни на следните линкове:

За застраховка СМР

https://youtu.be/h1RfBKbR3_M

За застраховка Професионална отговорност в строителството:

https://youtu.be/OAdX6K-yIOM

 

 

Leave a Reply