„Реформа с измерими резултати – медиация с елементи на задължителност”

На 2.06.2015 г. представители на УС участваха в Работна среща „Реформа с измерими резултати – медиация с елементи на задължителност” с консултанта на Европейския парламент проф. Джузепе де Пало и председател на ADR Center, Италия. На срещата, организирана от Центъра за разрешаване на спорове, присъстваха съдии, адвокати, медиатори и представители на търговски камари. Проф. де Пало бе у нас по покана на правосъдното министерство, след като на 26 февруари 2015г. представи важен доклад пред Правната комисия на Европейския парламент с предложения за промени в Директива 2008/52/ЕО за медиацията по граждански и търговски въпроси. Италия е европейски лидер по приложението на Директивата, с брой медиации колкото всички останали европейски страни, взети заедно. Въпреки оптимистичните данни, изнесени от проф. де Пало, строителните спорове не бяха сред препоръчаните за медиация. Според нас това се дължи на тяхната сложност. Все пак, не бива да се пренебрегва възможността за използване на сертифициран медиатор, когато страните желаят да пристъпят към споразумение, но поради обтегнатите им отношения е трудно да стигнат до печелившо решение.

Leave a Reply