Преклузивните срокове по Договорните условия на ФИДИК

IMG-1 IMG-2

 

 

 

 

 

 

На 17 февруари 2023 г. БОСП проведе мероприятие на тема “Преклузивните срокове по Договорните условия на ФИДИК” с презентатори адв. Димитър Кондев и адв. Никола Бушарди от Уайт енд Кейс (White & Case) – Париж.

Домакин на събитието беше АД „Димитров, Петров и Ко” с адрес: гр. София, бул. Тодор Александров № 28, ет. 7.

Д-р Димитър Кондев, адвокат към Адвокатската колегия в гр. Париж, Франция, и Адвокатската колегия в гр. Бургас, е сътрудник в арбитражния отдел на Уайт енд Кейс – Париж и преподавател по международно строително право в Университета Орхус, Дания. Той е представлявал както възложители, така и изпълнители по арбитражни производства и процедури за разрешаване на споровете във връзка със строителни проекти в Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Средна Азия, Централна и Южна Америка и Африка.

Димитър е член на Работна Група 22 към ФИДИК, която отговаря за изготвянето на нови договорни условия за EPCM договор, и е участвал в правния преглед на редица договорни условия на ФИДИК, вкл. на Червената, Жълтата и Сребърната книги от 2017г.  Димитър е вписан в националната листа на аджудикаторите по ФИДИК към БААИК.

Никола Бушарди, съдружник в Уайт енд Кейс – Париж, практикува в областта на международния арбитраж, и по-специално в областта на арбитражни производства за разрешаването на сложни строителни и инженерни спорове.  Той има значителен опит при воденето на преговори, медиация, производства пред комисии за разрешаване на споровете и арбитражни производства.

Никола има повече от 15 години опит при предоставянето на правни консултации и представляване на клиенти по сложни строителни спорове по целия свят.  Никола е признат за глобален лидер в областта на строителното право (Who’s Who Legal 2022).

Презентацията е на разположение тук:  Time Bars in the FIDIC Conditions of Contract.

 

Leave a Reply