Презентация на тема “Особености и проблеми при електронното възлагане на обществените поръчки“

На 05.03.2020 год. от 18:30 часа, на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, се състоя презентация на тема:

IMG_20200305_185017

„Особености  и проблеми при електронното възлагане на обществените поръчки“.

Презентацията протече при следната програма:

  1. Кратка характеристика на централизираната автоматизирана информационна система за електронно възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП);
  2. Подготвителни действия при възлагане на обществените поръчки извън системата;
  3. Регистриране в ЦАИС ЕОП;
    IMG_20200305_184119 (1)

    Лекторът и част от участниците в събитието

  4. Особености при електронното възлагане на обществените поръчки.

Водещ на презентацията беше адвокат Милана Кривачка.

Презентацията по темата може да откриете тук.

 

 

 

Leave a Reply