Обучение на тема: “Практическо приложение на договорните условия на FIDIC” се проведе на 29 – 30 октомври 2018 г., гр. София

На 29 – 30 октомври 2018 г., в гр. София, се проведе обучение на тема: „Практическо приложение на договорните условия на FIDIC“.

 

Leave a Reply