Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура от адв. Бояна Милчева и адв. Павлина Иванова