Новини от конференцията на Европейското общество по строително право

На конференция на ЕОПС, на тема: „Стандарти и Строително право“, провела се на 6 – 8 октомври, 2016 г. във Виена, бе решено през 2020 г. председателството да бъде възложено на България.

Единодушно бе приет нов устав на ЕОСП, който подлежи на одобрение от холандски нотариус. Така формулиран, уставът ще бъде проверен в Холандия, за да се изясни дали не е в противоречие с холандското законодатеслтво. Уставът на ЕОСП ще влязе в сила след регистрирането му в Холандия.

В съответствие с новия устав бяха избрани лицата, заемащи ръководни позиции:

  • президент – Хюберт Штьокли (Швейцария);
  • първи вицепрезидент – Герхард Хартман (Австрия);
  • втори вицепрезидент – Овидиу Думитру (Румъния);
  • председател – Ричард Бейли (Великобритания);
  • заместник-председател: Себастиян Фукс (Германия);
  • членове на Съвета: Адриана Спасова (България), Беноа Кол (Белгия), Хюго Маркет (Франция), Джовани Юдика (Италия), заедна с председателя и заместник-председателя и главния секретар;
  • главен секретар: Моника Чао (Холандия).

На 24 ноември 2016 г. ще се проведе първата среща на Съвета на ЕОСП.

Проф. д-р Моника Чао даде изявление за Българското общество по строително право, което можете да видите тук:

Leave a Reply