Лекция за членовете на БОСП и БАУПС относно измененията в Закона за устройство на територията, лектор адв. Валентина Бакалова

На 04.04.2019 г. от 18:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, адв. Валентина Бакалова се проведе лекция за членовете на Сдружение „Българско общество по строително право“ и на Българска асоциация за управление на проекти в строителството относно измененията в Закона за устройство на територията.

Лекцията, заедно с презентация, се състоя при следната програма:

  1. Общ преглед на промените в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ бр. 1 и бр. 25 от 2019 г. Очаквани промени в подзаконовата нормативна уредба;
  2. Изменения в реда за определяне на условията за присъединяване на новите строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
  3. „Служебни визи“ по чл. 140а (нов) ЗУТ;
  4. Обжалване на разрешенията за строеж по съдебен ред. Проверка на издаденото разрешение за строеж по реда на чл. 156 ЗУТ;
  5. Новите моменти в разрешаване на строителството и въвеждането в експлоатация на строежи от пета категория. Коментар на промените в Закона за Камарата на строителите;
  6. Действие на измененията по отношение на висящите производства. Анализ на преходните и заключителни разпоредби;
  7. Дискусия.

56178625_2094179927317928_4728678668417630208_n 56189912_524470571413581_1006605407784796160_n

Leave a Reply