Конференция на Европейското общество по строително право 2023: Стандарти за отговорност в договорите за строителство – международна перспектива

Конференция на Европейското общество по строително право 2023: Стандарти за отговорност в договорите за строителство – международна перспектива  

 Дати: 5 и 6 октомври 2023

Тема на конференцията: Стандарти за отговорност в договорите за строителство – международна перспектива

За повече информация: ESCL Conference 2023: Liability Standards in Construction Contracts – an International Perspective | European Society of Construction Law.

Leave a Reply