Конференция на Европейското общество по строително право 2023: Стандарти за отговорност в международните договорите за строителство

Конференция на Европейското общество по строително право 2023: Стандарти за отговорност в международни договори за строителство

 Дати: 5 и 6 октомври 2023

Тема на конференцията: Стандарти за отговорност в международни договори за строителство

За повече информация: ESCL Conference 2023: Liability Standards in Construction Contracts – an International Perspective | European Society of Construction Law

Leave a Reply