Управителен съвет

Адриана Спасова
Строителен инженер

Бояна Милчева
Адвокат
Фантина Рангелова
строителен инженер, професор в УАСГ-София