Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

МРРБ публикува на сайта си проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, базиран на изводи и препоръки от оценката на въздействието на действащата нормативна уредба в областта на регионалното развитие и на предложенията на заинтересованите страни и партньори.

Leave a Reply