Warning: touch(): Unable to create file /tmp/custom.tmp because Disk quota exceeded in /home/hotellig/public_html/bscl.bg/wp-admin/includes/file.php on line 164

Warning: fopen(/tmp/custom.tmp): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/hotellig/public_html/bscl.bg/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 99
Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие | BSCL

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

МРРБ публикува на сайта си проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, базиран на изводи и препоръки от оценката на въздействието на действащата нормативна уредба в областта на регионалното развитие и на предложенията на заинтересованите страни и партньори.

Leave a Reply