Представяне и дискусия във връзка с промени в ЗУТ

2024-03-28_3На 28.03.2024 г. от 18 часа се проведе мероприятие, организирано от БОСП на тема:

Представяне и дискусия във връзка с промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесени в НС през 2023 и 2024 г.
Представяне на предложения за изменения на ЗУТ във връзка с изменения и допълнения на други закони  с модератор адв. Валентина Бакалова.
 2024-03-28_2В мероприятието участие взеха членове на БОСП, представители на местни и международни компании, общински администрации, както и физически лица. 

Leave a Reply