Българското общество по строително право взе участие в изготвянето на новото издание на книгата „Проучвания на европейското строително право“

Европейското общество по строително право покани Българското общество по строително право да развие 12 теми, по въпроси в областта на строителното право, регулирани от българското законодателство, които бяха вкючени в книгата „Проучвания на европейското строително право“, издадена през 2015 г. Темите ще бъдат включени в новото издание на книгата.

Презентации по темите можете да видите по-долу:

 1. Основни задължения на Възложителя;
 2. Основни задължения на Изпълнителя;
 3. Задължение за ранно предупреждение;
 4. Неустойка;
 5. Отговорност преди и след предаване на обекта;
 6. Плащане;
 7. Закъснение и дезорганизация;
 8. Вреди;
 9. Възлагане на подизпълнители;
 10. Подпочвени условия;
 11. Застраховане;
 12. Разрешаване на спорове.

На 14.09.2017 г. в Милано, на среща на съвета на директорите на Европейското общество по строително право, темите бяха успешно предадени за публикуване.

22323573_1688361487861309_344491384_o

Как да купите изданието от 2015 г. на книгата „Проучвания на европейското строително право“, можете да видите тук.

Leave a Reply