Беше приет Правилник за работа на законодателната комисия към Управителния съвет на БОСП

Leave a Reply