Методи Байкушев

Адв. Методи Байкушев е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Неговата практика се фокусира върху разрешаване на спорове, обществени поръчки и строително право. Понастоящем ръководи Отдела по процесуално представителство и Отдела по обществени поръчки. Асистент по гражданско процесуално право в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в периода 2007 – 2008 г., гост лектор в Американския университет в България от 2008 г. насам и лектор в обучение на държавни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Член е на Софийската адвокатска колегия, Международната асоциация на юристите (IBA), на Комитета по обществени поръчки и евро финансиране към AmCham, и на Арбитражния съвет на Арбитражния съд при КРИБ.
Практиката на адв. Байкушев включва правна работа в областта на международните строителни договори (включително договори, базирани на Договорните условия на ФИДИК). Консултант на Astaldi S.p.A по ЖП проекта „Първомай-Свиленград“ на стойност 68 млн. евро (съгласно услояита на Жълтата книга на FIDIC) и на Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna по изграждането на магистрала Марица на стойност 65 млн. евро.

metodi.baykushev@dpc.bg