Ирина Станимирова

Образование

2000 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2009 г. – сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“
2005 г. – 2009 г. – Старши правен консултант, Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и партньори“ (Ландуел България), асоциирано към ПрайсуотърхаусКупърс България
2001 г. – 2005 г. – Правен консултант, Нотариална кантора на Нотариус Весела Червенкова, вписана под № 210 в регистъра на Нотариалната камара на РБ

Професионалночленство Софийска адвокатска колегия (от 2007 г.)

Езици

Английски, немски

irina.stanimirova@sbn-law.com