“ДЖИ ПИ ГРУП” АД

ДЖИ ПИ ГРУП AД е строителна компания, обхващаща широк спектър от услуги в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство. Специализирана е в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, пътища и обществени сгради и съоръжения, спортни бази и жилищни комплекси.

gpgroup.bg