Александър Кацарски

Зам. председател на АС при БТПП

a.katzarski@georg-tod.com