Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова”

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” е създадено през 2000 г., обединяващо дългогодишната практиката на двамата съдружници. Екипът на Дружество включва шестима адвокати.

Професионалният опит на Адвокатско дружество е концентриран в областта на строително право и инфраструктурни проекти, недвижими имоти, търговско и корпоративно право, процесуално представителство и събиране на вземания, обществени поръчки и застрахователно право.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” специализира в областта на строителното право и инфраструктурни проекти, като е едно от малкото адвокатски дружества със значителен опит в консултирането на проекти, изпълнявани съгласно договорните условия на ФИДИК.

Основни проекти:

  • Рехабилитация на най-голямата топлоелектрическа централа (2006 г. – 2013 г.);
  • Изграждане на нова дъга на Софийското метро (2007 г. – 2009 г.);
  • Изграждане на Дунав мост 2 Видин – Калафат (2007 г. – до момента);
  • Консултации на една от най-голените турски строителни компании относно техните проекти в България (2012 г. – до момента).

www.law-dp.com