Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова”

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” е създадено през 2000 год., обединяващо дългогодишната практиката на двамата управляващи съдружници. Екипът на Дружество включва двама управляващи съдружници и петима адвокати.

Професионалният опит на Адвокатско дружество е концентриран в областта на строително право и инфраструктурни проекти, недвижими имоти, търговско и корпоративно право, процесуално представителство и събиране на вземания, обществени поръчки и застрахователно право.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” специализира в областта на строителното право и инфраструктурни проекти, като е едно от малкото адвокатски дружества със значителен опит в консултирането на проекти, изпълнявани съгласно договорните условия на ФИДИК.

Основни проекти: Рехабилитация на най-голямата топлоелектрическа централа (2006 – 2013); Изграждане на нова дъга на Софийското метро (2007 – 2009); Изграждане на Дунав мост 2 Видин – Калафат (2007 – до момента); Консултации на една от най-голените турски строителни компании относно техните проекти в България (2012 – до момента).

www.law-dp.com