II-ра Конференция на тема: „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“, 27 – 28 ноември 2018 г., гр. София

Между 27 и 28 ноември, 2018 г., в София, ще се проведе II-ра Конференция на тема: „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“.

Българското общество по строително право е партньор на събитието.

Повече информация и как да се регистрирате, можете да вижте тук.

Leave a Reply