Публикации

Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Екипът на Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” представя условията и реда за […]