Холандски институт по строително право

Холандският институт по строително право е съучредител на Европейското общество по строително право. Институтът управлява генералния секретариат на обществото.

Информация относно Холандския институт по строително право

I. Обща информация

Институтът е основан на 31.12.1968 г., от лица, работещи в света на строителство: изпълнители и държавни служители, работещи с възлагащите органи.

Уставът на Институтът определя целите му както следва: насърчаване на самостоятелното научно и практическо упражняване на строителното право, както и правното изследване на обществените въпроси и явления, които са или могат да бъдат от значение за познаването на строителното право. В постигане на своите цели Институтът е независим. Членовете на Съвета на директорите назначават служители.

Сферата на строителното право е широка: от поемане на инициатива за строителен проект до разрушаване на изградена сграда и преработката на материалите след това се считат за част от строителното право. Строителното право изучава частното и публичното право, както и връзките между тях. Финансирането също е част от строителното право: закон за архитектите, кадастралните закони, административно право, закон за арбитраж и т.н.

Институтът има малки приходи от субсидии, като 90% от своите приходи постига самостоятелно. Приходите са от три основни дейности: обучение на адвокати, издателска дейност и изследвания по поръчка на трети лица. С тези приходи Институтът изследва теми, които не са финансирани от трети лица, финансира библиотеката от тези дейности и на трето място тези приходи дават възможност Институтът да функционира като платформа към света на строителното право.

Към настоящия момент, януари 2017 г., Институтът има 12 служители, от които 6 се занимават с изследователска дейност.

II. Основни дейности на Институтът

Преподавателската програма на Института е обширна, тъй като тя служи на адвокати, занимаващи се както публично, така и частно право. Средно се организират 45 срещи годишно. Тези срещи обикновено продължават 3 часа, а понякога и цял ден или просто среща за обяд. Срещите винаги са интерактивни и най-вече насочени към академично обучени адвокати. Занятията са организирани от Института, но обучението обикновено се води от практикуващи адвокати.

Институтът е и издателска къща. Публикува книги, интернет списание и месечното издание на „Списание за строително право“. Всичко е на разположение в интернет, а книгите и месечното списание могат да бъдат намерени и на хартия.

Основната дейност на Института е изследователска. Изследванията се извършва във всички области, споменати по-горе. Нивото на изследването варира от обикновени публикации до докторантури и всичко между тях. Част от изследванията се финансират отвън, а други се финансират от Института.

Институтът също има важна функция като платформа за дискусии по правни въпроси.

Институтът има връзки с много организации и предприятия в областта на строителството, както и университети и международни организации.

Leave a Reply