СТРОИТЕЛСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Разпространението на епидемията, предизвикана от COVID-19 предизвиква въвеждане на ограничителни мерки на практика в целия свят. Негативното влияние на епидемията върху дейността на икономически активните субекти и в частност на дружествата в строителния сектор, поставя много въпроси във връзка с изпълнението на договорите за строителство, част от отговорите на които може да откриете в становището, изготвено от адвокат Александър Янкулов:

Управление на договорите за строителство в условията на ограниченията, наложени във връзка с епидемията от коронавирус.

 

Leave a Reply